Finnova
 

Tavoitteet

Yhtiön tavoitteena on saavuttaa sijoitustoiminnassaan tasaisen korkea tuotto omalle pääomalle. Tavoitteeseen päästään kurinalaisella sijoitusstrategialla, vieraan pääoman maltillisella käytöllä ja alhaisilla toimintakuluilla. Avainhenkilöiden pitkä ja monipuolinen kokemus sijoitustoiminnasta tukee tavoitteen saavuttamista.

Finnovan päämäärä on aktiivisella sijoitustoiminnalla kasvattaa omistaja- arvoa rajatulla riskitasolla. Yhtiö kiinnittää sijoitustoiminnassaan erityistä huomiota yhtiöiden kasvupotentiaaliin, toiminnalliseen tehokkuuteen sekä optimaaliseen pääomarakenteeseen.

Finnova